Zespół Leczenia Środowiskowego w Kielcach
świadczy usługi w zakresie udzielania bezpłatnych porad, wizyt domowych w miejscu zamieszkania pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego oraz udzielania świadczeń w siedzibie Zespołu.